maandag 24 april 2017

april 2017 anders.

Bijeenkomst april 2017.

Al vaker was het ter sprake gekomen dat onze groep behoefte heeft aan verdieping.
Een paar keer eerder in de afgelopen jaren hebben we met elkaar gesproken over zaken als: wat wil je met je werk bereiken, wat is je doel, wat wil je vertellen d.m.v. de quilts die je maakt.
Deze gesprekken waren vaak n.a.v. een boek, het werk van een bekende quiltster, een artikel in een tijdschrift enz.

Dit keer hadden we allemaal een zelf gemaakte quilt meegenomen.
Aan de hand van een tiental gerichte vragen op papier ging ieder van ons drie quilts beoordelen.
Zo kregen we allemaal drie commentaren op de eigen quilt, te vergelijken met een uitgebreid jury rapport.
Deze werden voorgelezen.
Daarna kon je daarop reageren en ontstond er vaak een verhelderende discussie.

De mening dat het een zinvolle methode was om met elkaar in gesprek te raken, werd door alle leden gedeeld.